10 năm Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò Đồng Nai
10 năm Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò Đồng Nai
Tính đến năm 2019, Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai đã trải qua 10 mùa phượng nở. Sự xuất hiện của các “nhân tố mới“ trong phong trào sáng tác thơ, văn tuổi học trò thời gian qua đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực.
.
.
.
.
.
.
.