Thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT miễn phí

Cập nhật lúc 09:55, Chủ Nhật, 20/06/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, từ ngày 1-7 sẽ có thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Người dân đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Người dân đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Theo đó, dđối tượng thứ nhất là người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với điều kiện: không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đối tượng thứ 2 là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tịch…; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối tượng thứ 3 là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng).

Nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.