Rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - xã hội

Cập nhật lúc 19:21, Thứ Ba, 09/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 9-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về một số nội dung trình HĐND trong kỳ họp tới, trong đó có nội dung thu chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công...

   Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc

Theo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, Đồng Nai phải thu 53,14 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 35,64 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 17,5 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm nay đạt 22,7 ngàn tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ thu ngân sách nhà nước của tỉnh cao là do thu từ sử dụng đất.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng chi ngân sách địa phương là 7,7 ngàn tỷ đồng, đạt 35% so với dự toán và tăng 28% so với cùng kỳ. Chi ngân sách gồm chi đầu tư phát triển 2,9 ngàn tỷ đồng, chi thường xuyên 4,8 ngàn tỷ đồng.

Về phát triển kinh tế, những tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 5%, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, doanh thu từ du lịch, thành lập mới doanh nghiệp giảm, giải ngân vốn đầu tư công thấp. Vì thế, phải có nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm để đạt được chỉ tiêu UBND tỉnh đã đề ra.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế- xã hội đã được giao để có giải pháp thực hiện.

Bên cạnh đó, cần chủ động khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước để đảm bảo cho các nguồn chi, đồng thời đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp, hoàn chỉnh các nội dung về tờ trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế- xã hội  để gửi UBND xem xét trước và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

                                                                          Hương Giang

 

.
.
;
.
.