Sớm mở rộng các tuyến đường hẹp tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Sớm mở rộng các tuyến đường hẹp tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, một trong những nhiệm vụ cấp thiết là cần sớm mở rộng các tuyến đường hẹp tại khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn. Từ đó, giải quyết những bức xúc để người dân nhanh chóng nhận đất TĐC, xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống để bàn giao mặt bằng.
.
.
.
.
.
.
.