Cuối tháng 10 sẽ bàn giao mặt bằng để khởi công giai đoạn 1
Cuối tháng 10 sẽ bàn giao mặt bằng để khởi công giai đoạn 1
Trong tháng 10-2020, Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1. Đây là cam kết của Đồng Nai đối với Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
.
.
.
.
.
.
.