Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất ASEAN
Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất ASEAN
Ngày 2-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, tỉnh, thành trong cả nước về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm. Chính phủ đưa ra một loạt giải pháp để phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới.
.
.
.
.
.
.
.