Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 21:05, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận tổ chức các hoạt động chào mừng và tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cũng như quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trong công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta…

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.