Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII:

''Bảo bối'' trong công tác xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 20:59, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

Những năm qua, Ban TVTU và các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt những kết quả quan trọng.

Đảng viên phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ ở KP.4, P.Xuân Thanh (TP.Long Khánh). Ảnh: P.Hằng
Đảng viên phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ ở KP.4, P.Xuân Thanh (TP.Long Khánh). Ảnh: P.Hằng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII là nghị quyết rất được lòng dân vì nhân dân chỉ mong muốn Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh và mãi mãi trường tồn.

* Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bí thư Đảng ủy xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) Nguyễn Việt Hùng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, trong đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Việc thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt một số chuyển biến rõ rệt. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đã tăng 9,5% so với năm 2012; tỷ lệ đảng viên vi phạm bị kỷ luật giảm 0,08%; ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng cao so với trước đây.

Qua các đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Cụ thể, khi bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 phải bầu lại lần 2, Đảng ủy xã xác định do công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận chưa tốt nên chưa lãnh đạo tốt công tác nhân sự.

Rút kinh nghiệm từ việc này, quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và MTTQ xã, Đảng ủy xã thường xuyên nắm bắt dư luận và tư tưởng đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân để xây dựng nhân sự đảm bảo về năng lực, uy tín, góp phần tổ chức thành công đại hội MTTQ và các đoàn thể xã trong nhiệm kỳ mới vừa qua.

Ngoài ra, sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy xã đã quan tâm hơn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đã đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sâu sát nhân dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tích cực giải quyết các vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đến nay, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 5 buổi đối thoại trực tiếp với gần 1 ngàn người dân là đại diện hộ gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức tiếp dân theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Quách Hữu Đức cho biết, qua đối thoại và tiếp công dân, người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền huyện có thêm kênh thông tin, trực tiếp được nghe những kiến nghị, bức xúc của người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra. Việc làm này đã góp phần tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa xuống cơ sở. Theo đó, tất cả các xã, thị trấn trong huyện cũng đều tổ chức các cuộc đối thoại giữa bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã với người dân để giải quyết các vấn đề ở từng địa bàn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

* Chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

Vừa qua, khi về Đồng Nai kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương nhận xét, Ban TVTU Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng về công tác nêu gương đạt những kết quả tích cực. Trong đó, Tỉnh ủy đã đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và xác định đây là nội dung trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: “Phải tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, đơn thư tố cáo và cán bộ quản lý, được quy hoạch các chức danh, phát hiện ngăn chặn từ đầu, không để tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn nhất định của tỉnh, nhất là các vấn đề về an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội để giữ vững được môi trường phát triển ổn định, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước”.

Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiểm tra 26 tổ chức Đảng, 22 tỉnh ủy viên và giám sát chuyên đề 15 cấp ủy, tổ chức Đảng và 17 người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quyết định 428-QĐ/TU ngày 30-7-2013 của Ban TVTU quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác cán bộ; việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện các lĩnh vực quan trọng về phát triển kinh tế tập thể, thực hiện chính sách xã hội…

Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và chi bộ, kiểm tra 3.550 tổ chức Đảng, 34.695 đảng viên (trong đó có 2.237 cấp ủy viên); giám sát 975 tổ chức Đảng, 693 đảng viên (trong đó có 231 cấp ủy viên) về các nội dung: chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; công tác cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo xây dựng quy chế và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí….

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các chi bộ định kỳ tiến hành kiểm tra đảng viên việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua kiểm tra, giám sát, Ban TVTU, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa tập trung lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm như: quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép...

Ngay trong báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII cũng chỉ rõ, một số cán bộ, đảng viên (kể cả cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền) chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật; chưa thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cho quần chúng noi theo.

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức và thực hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; quản lý đảng viên lỏng lẻo; chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thiếu sâu sát trong chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tháng 9-2019, phát biểu tại buổi làm việc với Ban TVTU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị, Ban TVTU cần tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Cần quán triệt sâu sắc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng để cấp dưới noi theo trong lời nói và hành động.

Phương Hằng

 

.
.
.
.
.