Huyện Nhơn Trạch:

Thực hiện kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo

Cập nhật lúc 22:01, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay H.Nhơn Trạch đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Bên cạnh đó, H.Nhơn Trạch đã thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã ở 5/12 xã, thị trấn; bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở 1/12 xã, thị trấn.

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.