Dồn sức hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng
Dồn sức hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng
Năm 2020, Ban TVTU đã giao chỉ tiêu cho các cấp ủy trực thuộc tỉnh kết nạp 3.320 đảng viên mới nhưng tính đến giữa tháng 9, toàn tỉnh mới kết nạp được 1.065 đảng viên, bằng 32,08% so với chỉ tiêu được giao.
.
.
.
.
.
.
.