Quyết không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh Covid-19
Quyết không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh Covid-19
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 24-6-2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.
.
.
.
.
.
.
.